Företagarnas och Fokus Herrljungas första nätverkslunch

23 februari, 2009 Av av Carl-Olov Holmström

Första nätverkslunchen 2009-02-23

Bilden visar deltagarna på den allra första nätverkslunchen 2009-02-23 på dåvarande Gyllene Kärven. På vänstra sidan bordet, närmast fönstret hittar vi Madelene Engblom, Knallebladet (skymd), Hanna Friman, Areima, Anita Reimer, Areima och Siv Olofsson, Sparbanken Alingsås. På vänstra sidan närmast fönstret sitter Anders Lundell, Terrazzo, Anna Falk, Trollbo Kvarn, Bo Alavik, Herrljunga Träindustri, Jörgen Dahlquist, Knallebladet, därefter kommer en ännu ej identifierad person (vet du vem det är så hör av dig) och slutligen Börje Hjalmarsson. Fotograf är Per Florén, Fokus Herrljunga. Totalt deltog alltså 11 personer på denna första nätverkslunch.