Företagsbesök Annelunds Tak 10/11

10 november, 2011 Av av Carl-Olov Holmström

Mötet med Jonny Flodin, grundare av Annelunds Tak, började på Golfkrogen och fortsatte sedan i Annelunds Tak och Schröder & Wigertsons gemensamma lokaler. Efter en rundvandring i lokalerna, inklusive en kort introduktion i hur man tillverkar verktyg i extremt hårda material, fortsatte samtalet om hur kommunen kan utvecklas och vad företagen kan bidra med.