Aoptik investerar i ökad tillgänglighet och nya lägenheter

26 november, 2013 Av av Carl-Olov Holmström

Investeringar i tillgänglighet Aoptik 2013-10-24 08.22.48

Johan Olofsson, ägare till kedjan Aoptik med butiker i bland annat Herrljunga, har under senaste året både investerat i bättre tillgänglighet för handikappade, se bild ovan. I takt med att allt fler blir äldre och får svårt att gå i trappor så blir det allt viktigare att hitta lösningar så att även äldre butikslokaler blir tillgängliga. Det kan kräva ”listiga lösningar”. Jenny Johansson, som nyligen tagit över Blomsterkällaren, släpper t.ex. in den som inte kan gå i trappor via ingången på baksidan av butiken.

Johan är också en av dem som investerat i nya lägenheter i gamla hus. Vi tackar Johan för hans engagemang i och satsning på Herrljunga!