BRG + BRB = SANT

5 december, 2013 Av av Carl-Olov Holmström

BRG+BRB skriver avtal

Den 5/12 undertecknades äntligen samarbetsavtalet mellan BRG, Business Region Göteborg, och BRB, Business Region Borås (där Herrljunga ingår). Samarbetet syftar till att skapa en enda arbetsmarknadsregion där Storgöteborg och Borås-regionen som helt ingår. Idag är det endast Vårgårda och Herrljunga som ingår i Göteborgs FA-region (det står fel i artikeln på BRG:s sida). Avtalet är ett viktigt steg på vägen mot att göra hela Sjuhärad, inklusive Herrljunga, ännu mer attraktivt att bo och verka i. Du kan läsa hela BRG:s artikel här! Ytterligare en artikel här.