Herrljungas klagomål fäller Taxi Kurir

14 november, 2013 Av av Carl-Olov Holmström

Taxi Kurir har begärt att bli löst från avtalet om att sköta färdtjänsten i Herrljunga. En viktig anledning är att ett antal personal på socialförvaltningen i Herrljunga kommun har varit noga med att rapportera varje gång taxiresorna inte skötts på ett korrekt sätt. Från och med 1:e december och fram till midsommar kommer  de lokala taxibolagen att tillfrågas om de har möjlighet att ta över TaxiKurirs trafik. Därefter väntar en ny upphandlingsperiod. Vi beklagar att Västtrafik upphandlade på det sätt de gjorde från början (uppenbarligen pris i stället för kvalité och rimliga lönevillkor) men hoppas att det inte för sent att få tillbaka en fungerande lokal taxi och färdtjänst i Herrljunga med omnejd. Tack alla ni på socialförvaltningen som har hjälpt till att tydliggöra fakta i målet. Och snälla Västtrafik, upphandla ett företag som har anständiga villkor för sina anställda och som kan sitt område nästa gång.