Nätverkslunch Trollabo Kvarn 28/10

6 november, 2013 Av av Carl-Olov Holmström

Trollabo Kvarn - mat 2

Måndagen den 28 oktober samlades 44 företagare och företagsamma till nätverkslunch på Trollabo Kvarn. Efter god mat och dryck fick vi lyssna till ett antal företagare från Hudene-trakten som berättade om hur man har upplevt lågkonjunkturen, hur det ser ut idag och vilka förväntningar man har på framtiden. Det var intressant att både stora och små företag hade ungefär samma bild av de senaste åren: Lågkonjunktur? Inte hos oss! Flera av företagen hade dessutom en mycket ljus bild av den framtida utvecklingen. Jag tror att alla som lyssnade fick en positiv och hoppfull bild för företagen i Hudene och förhoppningsvis i hela Herrljunga kommun.