Synpunktshantering på Trafikverket

14 november, 2013 Av av Carl-Olov Holmström

2013-09-12 16.21.39 Väghålor Norra Säm
Det är bra att olika myndigheter och verk öppnar upp för oss medborgare att lämna in synpunkter. Under sommaren har jag haft anledning att prova hur Trafikverkets ärendehantering fungerar, eller snarare INTE fungerar. Första försöket var 21 maj i år. Svar kom till sist, efter flera påstötningar, från kundtjänsten i november men inget svar har ännu  kommit från ansvarig tjänsteman…

(Bilden ovan kommer från en av de vägar i Herrljunga som skulle kunna skötts bättre…)

Nedan kan du följa gången:

Trafikverket: 2013-05-21:
Tack för att du har kontaktat Trafikverket! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.
Om du kontaktar oss i detta ärende bör du uppge ditt ärendenummer TRVKT 2013/10927.
Med vänliga hälsningar
Trafikverkets kundtjänst för väg, järnväg, färja
Telefon: 0771 – 24 24 24

Undertecknad 2013-09-16:
Hej Info!
Vet inte vem jag skall maila till men jag har inte fått svar på nedanstående ännu…

Undertecknad 2013-10-04:
Hej Trafikverket!
Har försökt nå er på olika sätt, se nedan, sedan jag lämnade in ett ärende i maj i år. Har inget hört sedan dess…

Undertecknad 2013-10-14:
Hej igen Info!
Har fortfarande inte fått något svar…

Trafikverket: 2013-10-14:
Trafikverket har mottagit ditt meddelande.
Vi återkommer med ett svar på ditt ärende.

Trafikverket: 2013-10-31:
Trafikverket har mottagit ditt meddelande.
Vi återkommer med ett svar på ditt ärende

Trafikverket: 2013-11-04:
Jag skickade ditt ärende vidare till vår driftentreprenör för denna väg som är NCC i Vårgårda. Som jag förstår så har det inte hänt något med vägen.
Vi har en projektledare underhåll som heter NN , det bästa är nog att ta det med honom. Han nås på telefon 010-123 XX XX eller mail NN@trafikverket.se

Vänlig Hälsning
Kundtjänst