UF, Fokus Herrljunga och skolan i Herrljunga

29 maj, 2013 Av av Carl-Olov Holmström

Möte UF och Skolkontoret
Johanna Heleander, regionchef UF Sjuhärad och Bodil Jivegård skolchef Herrljunga kommun

UF, Ung företagsamhet, är en verksamhet som arbetar för att stärka framför allt gymnasieelevers kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. På dagens möte berättade Johanna vilka tankar och planer som UF har för sitt arbete här i Herrljunga. Bodil och undertecknad konstaterade att detta är en mycket viktig verksamhet för en företagarkommun som Herrljunga och att vi gärna ser att samarbetet stärks i framtiden. Johanna berättade också om att de hade planer på att även arbeta med kortare insatser på högstadiet vilket både Bodil och jag uppskattade.