Byggekonomen bygger nytt

21 augusti, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

Byggekonomen  2014-05-19

Bengt-Åke Hellstadius, Byggekonomen AB, har under våren investerat i ett nytt kontor på Fabriksgatan strax bakom AT:s gamla redaktion. I huset finns också Andreas Falk med sitt företag Kalkylhjälp AB. Vi önskar de båda företagen framgång i sina nya lokaler.