Företagarna möter kommunens förtroendevalda

1 september, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

2014-09-01 19.02.31
Under måndagskvällen möttes företagarna och kommunens förtroendevalda i Kyrkanshus i Annelund. Ingemar Fredriksson, ordförande i Företagarna Västra Götaland, ledde utfrågningen. Utfrågningen inleddes med att alla partier fick presentera sin viktigaste åtgärdsförslag för de kommande fyra åren. Därefter fick samtliga närvarande partier* ett antal frågeställningar att svara på.

På  alla  de punkter som  företagarna i Herrljunga har lyft fram som viktigast i politiken i Herrljunga (se denna länk) var  partierna eniga. Alla partier stöttade helhjärtat förbättring av våra vägar i olika riktningar. Alla partier stöttade arbetet med att knyta Götalands-/Landvetter-banan till Västra Stambanan via Herrljunga. Alla partier stöttade tanken på en servicegaranti för kommunala ärenden (med reservation för processer som kommunen inte råder över). Alla partier, så som jag uppfattade det, var positiva till idén att genomföra SKL:s program ”Förenkla helt enkelt”. Alla partier betonade betydelsen av att göra något riktigt bra av stationshuset i Herrljunga. (Detta betyder självklart inte att alla partier har samma åsikter i övriga frågor.)

Det samlade intrycket blev att i de frågor som företagarna i Herrljunga pekat ut som viktigast så var alla närvarande partier eniga eller i stort sett eniga. Detta bådar gott inför samarbetet i viktiga frågor efter valet.

Frågan inför valet av förtroendevalda i kommunen blir då: Vilka personer anser Du bäst lämpade att ansvara för kommunens utveckling fram till 2018?

PS.
Om du tycker att jag har missat eller missförstått något i min sammanfattning av debatten så hör gärna av dig så åtgärdar jag det.
DS.

* Närvarande partier var socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och moderaterna.