Framtidsveckan: Föreläsning med Lars Wilderäng

26 mars, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

2014-03-25 19.45.34 Framtidsveckan Lars Wilderäng

Lars Wilderäng, Sveriges mest lästa bloggare utanför mode och skönhet, höll igår kväll ett mycket uppskattat föredrag under rubriken ” Slutet för oljesamhället och hur det påverkar planeringen för framtidens boende.” Nästan 40 personer hade kommit från både när och fjärran (bland annat Stockholm, Göteborg, Lidköping och Falköping) för att lyssna till Lars. Han började med en omfattande genomgång av vilka som har olja att sälja och framför allt vilka som kommer att ha olja att sälja i framtiden. Lars hävdade att vi till år 2030 med stor sannolikhet kommer att få det mycket svårt att köpa den olja vi behöver på världsmarknaden, om vi fortsätter att förbruka som idag.

2014-03-25 18.27.56 Framtidsveckan Lars W + Ny
Lars Wilderäng, föreläsare och Ny Dinau Framtidsveckan

I senare delen av föredraget drog Lars ett antal konsekvenser av sina förutsägelser. Bland annat pekade han på lantbrukets behov av att minska sitt oljeberoende men också allas vårt behov av att planera för ett minskat bilåkande i framtiden. Här lyfte Lars framförallt fram Herrljunga kommuns goda förutsättningar när det gäller järnvägsförbindelser som han menade kommer att bli långt mycket viktigare i framtiden.

Vad krävs för att ersätta oljan 2014-03-25 Framtidsveckan
Kopia av OH som pekar på hur mycket som krävs för att ersätta oljan på 50 år.

Tack Lars för en spännande, utmanande och mycket givande kväll!