Hur tänker du och din personal om era kunder?

22 augusti, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

2013-10-03 10.53.01 Sveriges minsta galleria
Ditt företag är beroende av att personalen har rätt syn på företagets kunder. Följande frågor kan vara värt att fundera över för dig som är chef eller på annat sätt ansvarar för företagets utveckling:

  • Inser de anställda vad det kostar att förlora kunder och vad ni långsiktigt vinner på att behålla dem?
  • Känner de till vad som skrämmer i väg kunder?
  • Ser de på er service med kundens ögon?
  • Vet de hur och till vem de ska rapportera exempel på olägenheter för kunderna?
  • Håller de reda på vad som bekymrar kunderna?
  • Ber de kunderna föreslå förbättringar?
  • Gör de sitt bästa för att företaget ska bli ett roligt ställe att arbeta på?
  • Får de ofta och öppet veta allt om företagets produkter, policy och framtida planer?
  • Är de anförtrodda att göra allt som krävs för att bygga och underhålla långsiktiga relationer med kunderna?

Kanske finns det plats för utveckling?

PS.
Personerna på bilden har inget med innehållet att göra, de bara bidrar till lite bättre klimat på arbetsplatsen…
DS: