Lär dig mer om att driva företag!

6 augusti, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

Företagsekonmi 1

Du kanske driver eget företag? Eller funderar på att starta ett företag? Du kanske arbetar med ekonomi, redovisning eller liknande i ett mindre företag? Du kanske hjälper någon närstående med bokföring och administration? Kanske känner du att  lite mer kunskaper hade varit bra?

Nu har du chansen att skaffa dig de grundläggande kunskaper du behöver!

Hösten 2014 erbjuder KomVux Herrljunga-Vårgårda en kurs i grundläggande företagsekonomi på plats här i Herrljunga. Kursen behandlar:

  • Olika typer av företag och företagsformer.
  • Hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
  • Företagsekonomiska begrepp och modeller inklusive kalkylering.
  • Hur man arbetar med budgetering, bokföring och bokslut.
  • Grundläggande marknadsföring inklusive vilka lagar som styr marknadsföringen.
  • Grundläggande projektmetodik.
  • Företagens betydelse för samhället.

Kursfakta:

Dag och tid: Tisdagar kl 15:00-17:00.
Plats: Komvux i Herrljunga.
Datum: Kursen startar 26/8 och avslutas 16/12.
Pris: Kursen är kostnadsfri men du betalar för kurslitteraturen.
Ansökan: Skickas senast 15/8 till Komvux i Vårgårda (Herrljunga och Vårgårda har numera gemensamt Komvux). Du hittar blanketten på denna länk! (Under ”Kurser som söks” fyller du i ”Företagsekonomi 1” och under ”Poäng” fyller du i ”100”. I övrigt se instruktioner på blanketten.)
Antagning: Antagningsbesked skickas ut i augusti.

 Frågor:

Om du har frågor så vänd dig till Komvux i Vårgårda på telefon 0322 – 600 887.