Ökad samverkan skola-näringsliv

20 augusti, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

Flera företag i vår kommun har under senaste året signalerat att de har fått det svårare att rekrytera rätt kompetens. Under våren träffade ett antal företagare skolchef Bodil Jivegård och rektor Maria Eriksson Svanberg på Kunskapskällan för att diskutera hur utbildningen bättre kan matcha näringslivets behov. Det konstaterades då att det inte räcker med att bara jobba med gymnasiet, vi måste börja mycket tidigare. Det är därför fantastiskt roligt att rektor Emma Bohman på Horsbyskolan har tagit initiativ till ett projekt, med namnet ”Unga visioner på landsbygden”, för att göra just detta för klasserna 4-6. Nedan ett klipp ur kommunens beskrivning av projektet. Fokus Herrljunga stödjer projektet helhjärtat och vi kommer att återkomma med inbjudningar till projektets olika aktiviteter.

Unga visioner på landsbygden

Horsbyskolans årskurs 4-6 startar under hösten projektet ”Unga visioner på landsbygden” som syftar till att stärka samverkan mellan skola och omvärld. Skolans rektor Emma Bohman ser fram emot att arbeta med projektet som ska bedrivas med stöd av den ideella föreningen FramtidsFrön.

– Vi hoppas att det här arbetet kan bli en inspiration även för andra skolor i kommunen. Tanken är att det ska vara ett långsiktigt projekt och att en varaktig plan för samverkan mellan skola och omvärld ska tas fram, säger utbildningschef Bodil Jivegård.