Skall vi medverka i tidningen Näringsliv?

31 oktober, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

Fokus Herrljunga och företagen i vår kommun erbjöds tidigare i höstas att vara med i en bilaga till tidningen Näringsliv som bland annat läggs ut på flygplatser. Argumentet var att marknadsföra Herrljunga som kommun och kommunens företag. För att ta reda på vad företagen tyckte om idén gjordes en enkät via e-post (17 företagare svarade). Resultatet blev mycket tydlig.

Första frågan löd: Tycker du att Herrljunga kommun skall vara med i denna bilaga?

På denna fråga svarade 70,6 % ett tydligt nej och 23,5 % var tveksamma. Endast 5,9 % (en person) tyckte, med viss tvekan, att det kunde vara en bra idé.

Diagram fråga 1

Andra frågan löd: Hur ser du på att annonsera ert/ditt företag i en sådan bilaga?

På denna fråga blev svaret ännu tydligare. 94,1 % svarade nej (alla utom en) och endast en person svarade ett tveksamt ja. Ingen var tydligt positiv.

Diagram fråga 2

Exempel på svar från företagarna :

  • Vi är inte intresserade av det.
  • Har svårt att se affärsnyttan med detta.
  • Vi har inget att vinna själva på en annonsering.
  • Inte intressant för oss. Vi har annonserat i denna tidning en gång och vi kommer inte att göra samma misstag en gång till.
  • VI har varit med i en sådan tidning förut och för våran del så gav det ingenting.
  • Vi ser inte att vi kommer ha behov av annonser i denna tidning.
  • Vi kommer inte att annonsera i affärstidningen Näringsliv, det anser jag vara bortkastade pengar för oss.
  • För egen del tackar jag alltid nej till dessa [erbjudanden].

Slutsats

Slutsatsen kan bara bli en: Tidningen Näringsliv är INTE ett alternativ för vår kommun.

Varmt tack till alla er företagare som svarat!