Studiebesök på Textile Fashion Center i Borås

22 januari, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

2014-01-21 19.56.12 TFC Kjell Berggren Kanico AB eldsjäl

Igår, tisdagen den 21 januari, besöket ett 15-tal företagare och företagsamma från Herrljunga kommun Textile Fashion Center inrymt i de gamla fabriksbyggnaderna i Simonsland i Borås centrum. Kjell Berggren (bild ovan), eldsjälen bakom bygget och tillika fastighetsägare, berättade om hur idén om ett textilt centrum hade vuxit fram. Han berättade om hur han tog över en kraftigt nedgången fastighet och steg för steg lyckades få med sig både Borås stad, med textilmuseum och textilt gymnasium, privata textilföretag och slutligen även Borås högskola.

2014-01-21 20.35.27 TFC Nanette MPB2014-01-21 20.35.49 TFC MPB

Efter Kjell tog Nanette Espinasse, VD för Marketplace Borås, över och berättade medryckande om hur man lyckats fylla huset med textila företagare av olika slag. På bilderna ovan ser vi interiörer från kontorshotellet där mindre företagare kan hyra in sig.

2014-01-21 20.43.58 TFC Smart T 2014-01-21 20.44.39 TFC Smart T kopia

 

Vi fick också titta in i ett utställningsrum där Smart Textile gav en mängd exempel på helt nya sätt att använda textila produkter för att lösa både vardagsproblem och medicinska utmaningar.

2014-01-21 20.59.25 TFC Gruppbild

När våra två timmar var över tror jag alla var eniga om att Borås har fått en fantastisk lokal med en fantastik verksamhet i  Textile Fashion Center. Om du missade studiebesöket så kan jag rekommendera den officiella öppningen 23 maj (tror jag det var). Då får alla möjlighet att ta del av det nya Simonsland!

Varmt tack till alla inblandade!