Testa dig själv! Vad vet du om Herrljungas näringsliv?

19 augusti, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

Herrljunga station 0043 beskuren

Vill du testa dina kunskaper om Herrljunga kommuns företag? Då har du chansen att testa dina kunskaper nedan. (Tipsfrågorna är hämtade från tipspromenaden i samband med Företagarnas och Fokus Herrljungas nätverkslunch på Kullingsvik 2014-06-18.)

1. Hur många elever gick ut nian på Altorpsskolan i fredags?
1. 75 elever X. 83 elver 2. 89 elever

2. En mjölkbonde sysselsätter generellt ytterligare 5 personer, hur många personer sysselsätter då mjölkproduktionen i vår kommun?
1: 126 personer X: 176 personer 2: 216 personer

3. Hur många tomter har Herrljunga kommun till försäljning just nu?
1. Inga X. 5 st. 2. 48 st.

4. Hur stor del av världens energi kommer från fossila bränslen (olja, gas och kol)?
1. Cirka 10% X. Cirka 50% 2. Cirka 80%

5. Hur många registrerade företag fanns det i kommunen den 31/12 2013?
1. 873 X. 934 2. 1 297

6. En ko producerar ca 26 m3 gödsel/år och om man utvinner biogas hur många liter bensin motsvarar detta?
1. 36 liter X. 364 liter 2. 3 640 liter

7. Vilken sektor i Sverige är det minst andel kvinnor som jobbar i%
1. Byggsektor X. Transport och lager 2. Jord skog fiskesektor

8. Hur många invånare fanns det i Herrljunga kommun den 31/12 2013?
1. 9 274 X. 9 427 2. 9 742

9. Hur många fordon har Sanfridssons Åkeri i drift i sin dagliga verksamhet för tillfället
1. 28 st X. 34 st 2. 38 st

10. Hur många kyrkor (tillhöriga Svenska Kyrkan, men ej kapell) finns det i Herrljunga kommun
1. 21 stycken X. 24 stycken 2. 28 stycken

11. Kommunfullmäktige antog en utvecklingsplan i febr. 2009: ” Växtkraft 10.000”. Vilket år skulle denna vision vara genomförd?
1. År 2020 X. År 2025 2. År 2030

12. Hur stor andel av företagen i Herrljunga kommun är medlemmar i Företagarna?
1. Cirka 10 % X. Cirka 15 % 2. Cirka 20 %

Rätt svar

Rätt svar fråga 1: 89 elever
Rätt svar fråga 2: 216, 36 mjölkföretagare plus 36* 5= 180 ytterligare personer
Rätt svar fråga 3: 48 st.
Rätt svar fråga 4: Cirka 80%
Rätt svar fråga 5: 1.297 företag
Rätt svar fråga 6: 1 m3 nötgödsel ca 130 kWh biogas = 14 liter motorbensin *26 = 364 liter
Rätt svar fråga 7: Bygg
Rätt svar fråga 8: 9.274 invånare
Rätt svar fråga 9: 34 st
Rätt svar fråga 10: 21 st
Rätt svar fråga 11: År 2020
Rätt svar fråga 12: Cirka 10 %

Bästa lag vid tipspromenaden hade 8 rätt. Fick du bättre?