Vilka frågor skall Företagarna driva inför valet?

18 augusti, 2014 Av av Carl-Olov Holmström

Orraholmen 2014-06-06 06.14.12

Nu drar det ihop sig till val och ett viktigt område är hur politiken skall och kan agera för att förbättra näringslivsklimatet och därmed öka antalet jobb i vår kommun. Men, vad tycker företagarna är viktiga frågor inför valet. Nedan presenteras tre olika undersökningar.

Frågor insamlande under nätverkslunchen juni 2014

I samband med nätverkslunchen 2014-06-18 så fick samtliga deltagande företagare chans att skriva frågor som de tyckets att Företagarna skall driva inför valet. Frågorna skrevs i grupper av tre så varje punkt motsvarar tre personer.

Vilken eller vilka frågor/ämnen tycker du att Företagarna skall driva inför valet?

 • Gemensamt besluta om stora saker. samarbeta politiskt!
 • Stationshuset – företagscentrum?
 • Verka för ständigt förbättrat företagsklimat och samarbete mellan kommun och företag.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagare för att kunna anställa ungdomar.
 • Mer praktikplatser till ungdomar.
 • Kunna samarbeta mer.
 • Hur man ska kunna få ungdomar att engagera sig i företagande – även kvinnor! (I ansvar och ledarskap bland annat.)
 • Större samverkan, dialog och kommunikation.
 • Bukt med bluffakturor! Statliga vägar i kommunen. Se till att Fokus fortgår. Se till att snabbtågen stannar.

Svenskt Näringslivs enkät hösten 2013

När Svenskt Näringsliv frågade ett 70-tal företagare i Herrljunga kommun vilka frågor som var viktigast att driva (av de alternativ som fanns att välja på) tyckte företagen att följande frågor var mest viktiga:

 • Öka kommunens attraktionskraft (61%)
 • Bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande (attityd och kunskap) (45%)
 • Snabbare handläggning (35 %)
 • Bättre på att stimulera nyetableringar (30 %)
 • Utbilda elever om företagens roll i samhället (27 %)
 • Bättre information till företagen (25 %)
 • Sänka kommunalskatten (22 %)
 • Bättre dialog mellan kommunen och företagen (17 %)
 • Låta fler privata företag driva kommunal verksamhet (16 %)
 • Fler företagsbesök (13 %)
 • Annat (2 %)

Till detta kan läggas det även framgår att fler och fler företagare har problem att rekrytera den kompetens de behöver. Läs mer på denna länk!

Fokus Herrljungas enkät våren 2014

Under våren 2014 genomförde Fokus Herrljunga en telefonenkät med ett 60-tal företagare. Bland frågorna fanns frågan om vad som är viktigaste åtgärden för att förbättra näringslivsklimatet.

Viktigast när det gällde politikerna/politiken (i prioritetsordning):

 • Stabilare politisk ledning, mer samförstånd
 • Jobba FÖR kommunen och företagen
 • Formulera långsiktig vision
 • Sänka skatten

Viktigast när det gällde kommunens tjänstemän:

 • Mer respekt, fokus på rätt saker, sunt förnuft
 • God service, hjälpsamma, ej stelbenta

Viktigast när det gällde ”kommunen”, dvs. oklart om det är politiken, tjänstemännen eller både/och:

 • Lyssna, kommunicera, stå på vår sida
 • Inflyttning, fler bostäder
 • Framtidstro, tala positivt, jobba med media

Från föreningen Företagarnas kampanj inför valet

Såhär skriver Företagarna:
Småföretagen skapar jobben men kommunala politiker kan förändra och förbättra företagsklimatet avsevärt! Det har vi informerat om på bred front. Nu behövs:

 • bättre och enklare service från kommunerna
 • effektivare handläggning av ärenden
 • bättre infrastruktur
 • rättvisa och enkla regler
 • attityderna till företag och företagare måste förbättras
 • en sund och öppen marknad

Läs hur politiker i andra kommuner i vår region reagerade på ovanstående här.

Vill du höra vad politikerna svarar?

Vill du höra politikernas syn på dessa och andra frågor? Boka in kvällen 1/9 på Kyrkans Hus i Annelund, då Företagarna möter kommunens politiker för samtal om vår gemensamma framtid.