Bobygget – två unika projekt för att öka inflyttningen till vår kommun

4 juli, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

Bobygget S Horsby Inbjudan 2015-07-01

I projektet Bobygget har ett antal personer fått möjlighet att redan från början vara med och forma sitt drömboende, dels i det nya området Södra Horsby, dels i Od-Alboga-bygden. Syftet har varit att attrahera nya invånare till vår kommun genom att erbjuda boende som inte kan erbjudas på andra håll, framför allt inte i storstaden.

Bobygget Södra Horsby

Bobygget S Horsby B Byhuset 2015-07-01
Interiörbild från det planerade byhuset.

I sydvästra delen av Herrljunga tätort kommer inom kort ett antal tomter att bli tillgängliga för försäljning. På en del av detta område fick deltagarna i Bobygget möjlighet att skissa på ett drömboende för unga familjer och andra som vill flytta bort från storstaden och ”ut på landet”. Ett drygt 40-tal, familjer och enskilda, har deltagit i de olika träffarna och jobbat med såväl husen som hela området.

Bobygget S Horsby A Översikt 2015-07-01
Översiksbild över hur man har vill att området på Södra Horsby skall se ut (klicka på bilden för en större bild).

Ganska snart stod det klart att man ville ha så miljövänliga lösningar som möjligt både vad gäller byggnadsmaterial och funktioner som t.ex. uppvärmning. Man ville också ha en egen trädgård med möjlighet att odla sin egen mat men också ett gemensamt byhus. För att göra kostnaderna överkomliga valde många att bo litet varför byhuset blev ännu viktigare.

Bobygget S Horsby C Byhuset intreör 2015-07-01
Interiörbild från samlingssalen i det planerade byhuset.

Tre olika typhus, byggda på samma grund, togs fram. Till varje hus finns ett antal tillval i form av t.ex. kamin, litet växthus och förstukvist.

Bobygget S Horsby D Lillhuset 2015-07-01
Interiörbild från Lillvillan i en variant med öppet loft och vedkamin.

Totalt har drygt 40 familjer varit med och jobbet med projektet och ett 70-tal har på olika sätt varit i kontakt med projektet. Några av deltagarna har nu bildat en förening som skall driva frågan vidare tillsammans med Herrljunga kommun. Nästa steg blir att hitta former för vem som skall bygga och äga husen samt, när det är klart, bjuda in fler att ”flytta ut på landet”.

Bobygget Od-Alboga-byggden

Bobygget O-A Od-Stenlyckan vy 2015-07-01
Vy från tänkta hus på Stenlyckan, Od

Projektet Bobygget Od-Alboga hade en lite annan utgångspunkt. Många har under årens lopp påpekat att flera barnfamiljer skulle vilja flytta ut på landet, t.ex. till Od-Alboga, men att det helt enkelt inte finns tillräckligt med hus till salu. Samtidigt sitter många 50+ i hus om är onödigt stora nu när barnen har flyttat ut. Skulle man inte kunna erbjuda ett bra ”efter-barnen-boende” att flytta till för att frigöra de större husen för nya generationer? Men, hur skall ett attraktivt boende för denna grupp se ut? Tillsammans med Od-Alboga Byalag ville vi ta reda på detta

 

Bobygget O-A Od-Översikt 2015-07-01
Exempel på var och hur man skulle kunna bygga nytt i Od (klicka på bilden för en större bild).

Under senare delen av våren träffades ett 20-tal engagerade personer för att jobba med såväl själva husen, som områden och placering i bygden.

Bobygget O-A Sandsken vy 2015-07-01
En vy över de föreslagna husen med utsikt över Sandsken.

Det visade sig att det fanns flera attraktiva områden dit flera ville flytta både i Ods by och vid Sämsjön och Sandsken.

Bobygget O-A Sandsken Översikt 2015-07-01
Förslag till var man skulle kunna placera hus med utsikt över Sandsken.

Vid tredje och avslutande träffen beskrev Bobyggets projektledare ett antal möjliga platser och hur man skulle möte deltagarnas önskemål om sitt boende på dessa platser. Förslaget mottogs väl och intresset var stort även om flera kände att man kanske ville bo kvar ytterligare några år i sitt nuvarande hus innan det var aktuellt att flytta in. Det fanns också ett stort intresse för att undersöka förutsättningar att inom byn finansiera ett eller par nya hus för uthyrning. Samtalet om hur vi kan gå vidare fortsätter efter sommaren.

Generella slutsatser

Kort och mycket förenklat kan vi konstatera följande:

 • Det finns ett stort intresse för nya boendelösningar, gärna med lite mindre ytor och med litet behov av underhåll och skötsel.
 • Det finns ett stort intresse för att hitta lösningar som tar miljöhänsyn utan att bli allt för dyra eller krävande för den boende.
 • Det finns ett stort intresse bland storstadsbor att få möjlighet att odla.
 • Det finns ett stort intresse bland storstadsbor att bo ”pendlingsvänligt” (även om avståndet till Göteborg känns för långa för några).
 • Det finns ett stort intresse för att flytta från storstaden till ”landet” på Södra Horsby.
 • Det finns ett stort intresse bland de boende i Od-Alboga-bygden att skapa möjlighet för unga och och unga familjer att kunna flytta in.
 • De två största utmaningarna är ekonomiska:
  1. De höga byggkostnaderna som leder till höga hyror/boendekostnader även för små hus/lägenheter.
  2. Bankernas regler för utlåning som gör det svårt att låna till nybyggen i kommuner som vår. Effekten blir att kravet på kontantinsatsen kan bli nästan 50 % av byggkostnaden vilket mycket få kan klara.

Det finns alltså stora möjligheter (längtan efter landet, odla etc.) men också stora utmaningar (pendlingstiden men framför allt finansieringen). Om/när Herrljunga kommun väljer att gå vidare med arbetet att locka nya invånare är det således på dessa två utmaningar som fokus behöver läggas i nästa steg:

 • Arbeta för kortare pendlingstid till alla grannkommuner men framför allt till Göteborg (eftersom det är där som det finns överskott på det vi saknar i vår kommun).
 • Arbeta för att lösa på finansieringsfrågan – hur skapas rimliga förutsättningar för att bygga bostäder utanför storstäderna?

Har du tankar, frågor, synpunkter, invändningar eller kommentarer? Maila mig gärna på per@fokusherrljunga.se så kommer jag tillbaka till dig efter semestern.

Mera läsning

Slutrapporten om Södra Horsby finns här för läsning på skärm och här för utskrift.

Slutrapporten om ”Efter-barnen-boende” i Od-Alboga-bygden finns här för läsning på skärm och här för utskrift.

Vi du läsa mer om de faktorer som gör en kommun attraktiv kan du läsa min (Pers) nya bok ”Attraktiva kommuner” som finns att ladda ner här!

Varför flyttar personer in i vår kommun och vad driver dem att flytta ut igen? Vill du läsa mer om detta kan jag rekommendera de två ION-rapporterna som Fokus Herrljunga tagit fram. ION-fakta (länk) beskriver ett antal undersökning om vilka faktorer som får folk att flytta. ION-Handllingsplan (länk) innehåller ett antal konkreta förslag och strategier till hur en kommun som Herrljunga kan agera för att öka inflyttning och nybyggnation.

Problemen med höga byggkostnader och hur dessa påverkar boendekostnader och hyror finns analyserade i denna rapport om behov av nybyggnation av hyreshus utanför storstadsregionerna. Du kan ladda ner rapporten här.