Företagsbesök på Blomdahls mekaniska och PowerTools

19 juli, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

FTG-besök BM 2015-06-22 14.23.22
Den 22 juni besökte kommunledningen (Johnny Carlsson, Christina Abrahamsson och Niels Bredberg) ett antal företagare i kommunen. Första besöket var årets företagare PowerTools i Norra Säm där Jan-Åke Bengtsson och hans dotter Malin Bengtsson tog emot och berättade som företagets framväxt och utveckling. (Dessvärre var vädret så lynnigt så jag missade att ta några bilder.)

Nästa besök gjordes på Blomdahls mekaniska där Åke Blomdahl hälsade välkommen. Åke visade oss fabriken och berättade om dess historia och framväxt. På några år har verksamheten vuxit avsevärt och kundkretsen har breddats. I samtalen togs även många andra frågor upp, t.ex. behovet av cykelbana från tätorten ut till företagen på Hudenevägen.

Eftermiddagen avslutades på PipeLife i Ljung men det besökte beskrivs mer i ett kommande blogginlägg.