Frukost om sociala medier och arbetsrätt

17 november, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

Sociala medier 2015-11-04 08.41.30
Morgonen den 4:e november fick ett 30-tal personer lyssna till ett mycket spännande och intressant föredrag som advokat Shervin Shikhan höll om vad man som arbetsgivare har rätt, och inte rätt, att kräva av sina anställda när det gäller Facebook, Twitter etc. Läs mer Shervins sammanställning av vad som gäller sociala medier och arbetsrätt i pdf-filen på denna länk: SocM ArbR – Shervin Shikhan