Frukostseminarium: Sociala medier och arbetsrätten 4/11

26 oktober, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

shervin_shikhan_goteborg

Vad gör du om:

  • Någon av dina anställda förtalar företaget på Twitter?
  • Några av din anställda verkar ägna en massa tid åt privat Facebook-ande på jobbet?
  • Du får veta att en anställd använder jobbdatorn för att sprida olämpligt eller olagligt material?
  • Du skulle behöva kolla hur dina anställda använder sina jobbdatorer/telefoner?
  • Om någon anställd gjort något klart otillåtet eller olagligt?

Nu har du chansen att lyssna till Shervin Shikhan (länk) advokat med lång erfarenhet av denna typ av frågor på ett gratis frukostseminarium här i vår kommun.

Ur innehållet:

  • Kan du som arbetsgivare påverka hur de anställda får uttrycka sig och agera i sociala medier?
  • Hur bör du som arbetsgivare förhålla dig till vad anställda som du är Facebook-vän med skriver på Facebook?
  • Har du som arbetsgivare rätt att närmare kontrollera vad som skickas via arbetsdatorn?
  • Finns det regler som styr detta?
  • Vad kan du som arbetsgivare göra när en anställd trampar över linjen för det tillåtna?

FAKTA:
Dag: 2015-11-04
Tid: 07:30-09:00
Plats: Fokus Herrljunga, Torget 2, Herrljunga
Frukost: Kaffe, thé och enkel frukostmacka
Pris: Gratis
Anmälan till: anmalan.herrljunga@gmail.com
Sista anmälningsdag: 2015-11-02