Herrljunga kommun växer med 102 personer! Högsta befolkningen sedan 2004!

19 februari, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

Herrljungas befolkning 1969-2014 (fokus förändring)

Idag på morgonen släppte SCB befolkningssiffrorna för Sveriges kommuner (antal invånare 2014-12-31). Det visar sig att Herrljunga har växt med 102 personer sedan i fjol och därmed har vi uppnått vårt bästa invånarantal sedan 2004. På bilden ovan kan du se hur befolkningen har förändrats över åren (klicka på bilden för en förstoring).

I diagrammet ser vi tydligt hur kurvan äntligen vänder uppåt efter att ha legat nästan konstant (lite upp och lite ner) under tio års tid. Vi kan också se att vi var ännu fler på 1990-talet och att vi har en bit kvar till vårt mål 10 000 invånare. För att nå dit måste få igång vårt byggande, vilket nätverkslunchen på måndag (23/2 2015) handlar om.

Det är också viktigt att komma ihåg att förändringarna totalt är små jämfört med vår kommuns totala befolkning. Diagrammet nedan som visar totala befolkningen under samma period.
Herrljungas befolkning 1969-2014 (fokus total)

PS.
Vårgårda ökade med 24 personer mellan 2013 och 2014.
DS.