JVSTN – ny plattform byggs

9 juli, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

Ny plattform byggs 2015-07-07 12.59.05
Ungefär här, norr om nuvarande plattformar, kommer Trafikverket att bygga en ny plattform för tågen från Vara/Vedum. Fördelen är att tågen inte behöver stå och vänta på att kunna korsa stambanan vilket ibland kan leda till förseningar och andra problem. Nackdelen kan bli att Västtrafik, som ansvarar för tågtrafiken, får för sig att alla tåg från väster skall stanna i Herrljunga och inte fortsätta mot Borås. Detta skulle minska möjligheterna att pendla från t.ex. Vara/Vedum till Borås/Varberg.