JVSTN – Sv Reseterminaler på besök i Herrljunga

7 juli, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

Sv Reseterminaler 2015-07-07 14.37.29
Idag besökte Carina Wallnäs (t.v.) och Marina Berggren från Svenska Reseterminaler Herrljunga för att samtala om förutsättningarna för att utveckla vårt stationshus. Sv. Reseterminaler, som är en del av Jernhusen, ser till att det finns bra väntsalar på alla stationer där det skall finnas (och tar betalat av de olika tågbolagen). Vi samtalade om alla de idéer som framkommit och om alla olika, delvis motstridiga, önskemål som framkommit.

Framför allt ville vi höra vad de tyckte om idén att flytta väntsalen och vilka förväntningar och krav de hade på en ny väntsal. Vi kunde konstatera att vi i många frågor hade samma syn och önskemål och vi delade ambitionen att skapa bästa möjliga miljö för de resande. När det gällde vänthallens placering och storlek tyckte de att det var bättre ju närmare spårundergången den kunde placeras. (Mariana tyckte också att vi skulle öppna för möjligheten att försöka inrymma väntsalen den långsmala byggnad vi kallar ”tarmen” mellan stationshuset och spårundergången.) De betonade också vikten av att leva upp till alla olika krav på säkerhet, bekvämlighet, tillgänglighet och låga driftkostnader samt lovade att hjälpa oss att hitta rätt i djungeln av krav och bestämmelser.

Efter knappt två intensiva och givande timmar gav sig våra gäster åter iväg mot Stockholm och efterlämnade en positiv stämning och många goda råd. Vi ser fram mot att fortsätta jobba ihop för att göra Herrljunga till en riktigt bra station för resande och kommuninvånare.