Omstart för Business region Borås

18 september, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

Försöket att skapa en stark, gemensam organisation för att marknadsföra Boråsregionen mot utländska investerare har tagit en ny väg. Nu har ansvaret flyttats till den mellankommunala Sjuhärads Regionförbund samtidigt som avgiften från respektive kommun sänkts rejält. Läs mer i BT:s artikel här!