Omvärldsanalys för Vårgårda och Herrljunga kommuner

21 april, 2015 Av av Carl-Olov Holmström

HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 10.57.52 översikt

Under våren har Herrljunga och Vårgårda kommuner tillsammans, under ledning av Fokus Herrljunga, tagit fram en gemensam omvärldsanalys. Arbetet genomfördes som en heldags-workshop med ett sextiotal deltagare, både förtroendevalda och kommunanställda. Materialet sammanställdes slutrapporten finns att hämta här (ppt-bilder från slutredovisning här och underlaget här). Nedan ytterligare några bilder från arbetet.

HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.04.46 grupp 1 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.04.57 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.05.11 grupp 4 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.05.18 grupp 6? HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.05.31 grupp 10 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.05.44 grupp 8 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.05.55 grupp 12 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.05.59 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.06.10 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 11.06.16 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 13.14.32 översikt HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 13.14.56 grupp 10 HK+VGD Omvärldsanalys 2015-03-09 13.15.21