Därför lönar sig det att sända ”spam”

1 februari, 2016 Av av Carl-Olov Holmström

I en artikel i tidningen Wired* redovisas resultatet av en undersökning** på San Diegos universitets datacenter. Resultatet av undersökningen ledde till följande formel för att beräkna vinsten av att sända ut ”spam”***:

   Vinst = E*M*D*F*V*B*P

Förklaringen till bokstäverna är:

E: Antal sända spam-e-brev per dag och ”kidnappad” dator. I detta fall 1 700 000 stycken.

M: Antal kidnappade datorer. I detta fall 550 stycken.

D: Andel e-brev som levererades till mottagaren. I detta fall 23,8 %.

F: Andel av levererade e-brev som tog sig igenom spam-filtret. (Varierar, se nästa punkt.)

V: Andel av de som mottog e-brevet som klickade på länken. Produkten (F*V visade sig vara 0,0127 %)

B: Andel av de som besökte hemsidan som beslöt att köpa någonting. I detta fall 0,266 % av besökarna.

P: Genomsnittligt pris på den köpta varan var 100 $ (varierade mellan 70 och 225 $)

Vinst: Enligt forskarnas beräkningar landade vinsten för denna enda undersökta ”spammare” på 7 000 $ per dag. Spammaren själv behövde sannolikt inte mer än en dator, istället använde han ”kidnappade” datorer, så kallade ”zombies” runt om på nätet.

Noter

*  Wired, mars 2011, sid 46

** Undersökningen gick till så att forskarna infiltrerade en grupp av ”kidnappade” datorer som hörde till det ”botnet” som spammaren använde. Bland annat riktade de om trafiken från spammarens hemsida till sin egen kopia av sidan och kunde på så sätt se hur många som ”gick på” det aktuella ”erbjudandet”.

*** Oönskade och ofta bedrägliga e-brev som sänds i stora mängder.