Hjälp Polisen i vår kommun!

28 april, 2016 Av av Carl-Olov Holmström

Databrott

Polisen i vår kommun vill ha din hjälp att prioritera det lokala arbetet mot brott. Du som företagare kan hjälpa till genom att besvara nedanstående frågor. Du har tre alternativ:

 

A) Kopiera frågorna nedan och maila

Kopiera nedanstående frågor i ett mail, besvara dem och sänd mailet till Robert Möörk på denna adress robert.moork@polisen.se

1. Vilka brott orsakar mest störningar/störst kostnader för ert företag?
(det kan t.ex. vara bedrägeri, inbrott, stöld, hot, skadegörelse, …)

2. Vilka brott påverkar ert företag särskilt negativt?

3. Vad är ditt förslag på vad polisen kan göra åt problemet?

4. Vilken typ av brott tycker du att Polisen i vår kommun borde fokusera mer på?

5. Vill du samarbeta med Polisen i vår kommun för att diskutera hur vi tillsammans kan minska brotten?

6. Frivilligt: Hur arbetar ni förebyggande idag?

B) Scanna dina svar och maila dem

Skriv ut enkäten som finns på denna länk, besvara frågorna och scanna dina svar och maila filen till Robert Möörk på denna adress robert.moork@polisen.se

C) Sänd dina svar i ett vanligt brev

Skriv ut enkäten på denna länk,  besvara frågorna och sänd dina svar i ett vanligt brev till Robert Möörk på adress:
Polismyndigheten
Box 50
447 22 Vårgårda