Idé: Elisabeth Hesselblad-leden

20 maj, 2016 Av av Carl-Olov Holmström

Elisabeth_Hesselblad 2 målning beskuren
Om bara någon vecka kommer Elisabeth Hesselblad att helgonförklaras och därmed bli den mest kända personen från Herrljunga kommun någonsin. Hur tar vi som kommun vara på denna möjlighet? En idé som vuxit fram under våren är att vi skulle kunna anlägga en vandringsled med Elisabeth Hesselblad som tema och med hennes födelsehus som mål. Nedan beskrivs idén närmare, men vi vill betona att allt detta ännu just bara är idéer! Vill du vara med och bidra? Kontakta Carl-Olov Holmström som börjar som ansvarig här på Fokus Herrljunga 1/6 (se fliken ”Kontakt” ovan för mail och telefon).

Detta vill vi

Skapa en vandrings- och pilgrimsled från Herrljunga stationshus till Elisabeths födelsehus, Fåglaviks kapell och tillbaka. Under vägen berättar vi tre olika berättelser:

 • Om Elisabeth Hesselblad och hennes liv
 • Om naturen vi vandrar igenom
 • Om traktens kulturhistoria t.ex. från kristnandet och fram till idag, inklusive ett antal lokala företag.

Vår önskan är att göra detta genom att:

 • Ta vara på Elisabeth Hesselblads helgonblivande.
 • Ta vara på stationshuset i Herrljunga för att marknadsföra leden och berätta om Elisabeth.
 • Marknadsföra vår kommun som en vandringsvänlig kommun.
 • Lyfta fram vår kommuns natur och historia.
 • Visa upp olika delar av vår natur.
 • Lyfta Fåglavik och göra det enklare för framför allt barn och ungdomar att själva ta sig in till tätorten.
 • Öppna upp för nytt företagande inom besöksnäring i Fåglavik och i resten av kommunen.

Skogen Prästgårdsängen 2016-04-02 08.57.42
En av alla de vackra stigar som skulle kunna bli en del av vandringsleden.

Bakgrund:

 • Det finns redan flera förslag till gång- och cykelvägar Fåglavik-Herrljunga som vi kan dra nytta av.
 • Vi vill länka denna nya led ihop med existerande vandringsleder och pilgrimsleder.
 • Vi håller just nu på bygga en ny Kullingsviksbro som kan bli en viktig pusselbit.

Sträckning och innehåll:

 • Vi iordningställer en vandrings-/pilgrimsled från järnvägsstationen i Herrljunga förbi Elisabeth Hesselblads födelsehus till kapellet i Fåglavik och tillbaka.
 • Tanken är att leden skall gå en väg till Fåglavik och en annan väg tillbaka. En möjlighet är att gå söder om stambanan till Fåglavik och norr om tillbaka.
 • Vi tänker oss att ena vägen går via Haraberget, Orraholmen och Kullingsviksbron (dvs. söder om järnvägen). Den andra vägen går norr om spåren via Urstens naturreservat och följer de skogsvägar som redan finns där (men som kan behöva grusas upp).
 • Under vägen tänker vi oss att berätta ett antal historier om naturen, trakten, historien och naturligtvis om Elisabeth Hesselblad och hennes historia.
 • Vi tänker oss också att sponsrande företag får sätta upp skyltar som berättar om deras historia i bygden.
 • På lite längre sikt ser vi en möjlighet att museet om Fåglaviks glasbruk flyttas till Fåglavik, kanske kan det inrymmas i det fina stationshuset?

EH-leden preliminär dragning
Ett första preliminärt förslag till dragning. Med denna sträckning blir leden totalt cirka 15 km.

Samarbetspartners

Vi är öppna för att samarbeta med alla goda krafter. Listan nedan är bara en början…

 • Svenska kyrkan Herrljunga
 • Svenska kyrkan Skara stift (markägare)
 • Lokala aktörer i Fåglavik
 • Katolska kyrkan Sverige
 • Birgittinerorden
 • Naturskyddsföreningen
 • Lions Herrljunga
 • Studieförbund (Vuxenskolan, Sensus, …)
 • Sveaskog (markägare)
 • Övriga markägare
 • Lokala företag/företagare
 • Herrljunga kommun (turism, markägare, etc.)
 • Lokala föreningar i Herrljunga kommun
 • Andra?

Finansieringskällor

Även om mycket av jobbet kanske kan göras ideellt så måste lite pengar fram. Några förslag på källor till finansiering är:

 • Sparbanksstiftelsen
 • Leader Sjuhärad
 • Vandra i Sjuhärad (marknadsföring)
 • Kommunens vandringsledspengar
 • Regionala pengar (tillväxtpengar, landsbygdspengar eller liknande)
 • Sveaskog?
 • Stiftet?

Tillfällig arbetsgrupp

2016-05-10 20.17.05 EH-leden arb-grp
Möte i den tillfälliga arbetsgruppen på La Manzanas balkong.

Thomas Örn Karlsson, fotograf och fågalivsbo,
Thomas Elg, kyrkoherde Herrljunga pastorat,
Kurt Brorsson, ordförande Naturskyddsföreningen,
Carl-Olov Holmström, från 1/6 ansvarig på Fokus Herrljunga
Per Florén, fram till 31/5 ansvarig på Fokus Herrljunga

Bilder från möjliga ledsträckningar

2016-02-28 09.52.38 EH-leden
Vindfällen som inte rensats bort.

2016-02-28 09.43.02 EH-leden
Denna kvalitet har stora delar av gångvägarna redan idag.