Kan solel komma snabbare än vi tror?

31 mars, 2016 Av av Carl-Olov Holmström

Boken Explosive Growth 2016-03-31 08.41.05
Lika lätt som det är att göra bra affärer när marknaden växer stadigt lika svårt är det när marknaden minskar stadigt (författaren kallar detta ”negative network effects”). Författaren börjar med problemen för Posten i USA som framför allt beror på att allt fler hanterar betalningar via nätet istället för via brev. Den fråga som dock är hans fokus är vad det kan komma att innebära att allt fler börjar producera el hemma på tomten, framför allt med hjälp av solceller.

När marknaden för solceller ökar kommer dessa att kunna utnyttja en så kallad ”positive network effects”, dvs. att de kommer att bli billigare, effektivare, tåligare, hållbarare etc (jmf utvecklingen mobiltelefoner). Detta kommer att göra de stora energiproducenternas utmaningar än värre eftersom det sannolikt är de mest lönsamma kunderna som försvinner först.

Författarens hypotes är att detta ”inom 1000 dagar” kan skapa stora problem för de traditionella aktörerna och deras ekonomi både vad gäller lönsamhet (jmf t.ex. Vattenfalls ekonomiska utveckling) och i steg två när det gäller finansiering (möjligheten att kunna ta lån, aktiekurser etc.). Han menar, som jag förstår det, att när väl ”proppen gått ur flaskan” så går utvecklingen bara fortare och fortare. Han tar exempel från såväl Spanien (där regeringen ansåg sig tvungen att bromsa utvecklingen för att rädda elbolagen) som Tyskland, Japan och USA.

Nu är läget lite annorlunda i Sverige (billigare el, mindre soltimmar/-energi) men om författarens idé stämmer så kommer de traditionella elbolagen även här att få det allt tuffare i takt med att allt större andel av de mest lönsamma kunderna ser möjlighet att producera allt större andel el själva. Kanske är Vattenfalls problem inte bara ett problem med brunkolen i Tyskland utan ännu mer ett problem med en helt ny energimarknad?

Bokfakta

Explosive Growth, Reshaping energy and infrastructure in our next 1000 days av Michael Rogol och Susan Hanemann Rogol, Live Oak Book Company, 2011.