Attraktiva kommuner

Attraktiva kommuner – vad är hemligheten?
Ny upplaga!

Attraktiva kommuner v3BJust nu stöps vårt land om i en rasande fart. Vissa kommuner växer snabbare än de orkar med medan andra har stagnerat eller till och med går bakåt. Många frågar sig vad som gör att en kommun är attraktiv. I andra upplagan av min bok ”Attraktiva kommuner – 10 faktorer som formar kommuners och regioners framtid” får du som läsare svar på frågor som:

  • Varför lockar vissa kommuner till sig människor och pengar?
  • Kan grannkommuner ha helt olika attraktionskraft?
  • Varför varierar huspriserna så kraftigt mellan olika kommuner?
  • Hur påverkar våra tre storstäder sina omgivande kommuner?
  • Är det en fördel att ha en större stad som granne?
  • Hur påverkar turismen en kommuns attraktivitet?

I nya upplagan besvaras dessutom frågor som:

  • Hur påverkar låga huspriser byggandet av nya bostäder?
  • Vad kan bankerna göra för att underlätta?
  • Vad kan det kommunala bostadsbolaget göra?

Boken bygger på över 20 års arbete som omvärldsanalytiker på Kairos Future och över sju års erfarenhet av att arbeta med att stärka näringsliv och inflyttning i en liten kommun på randen till Storgöteborg.

Du laddar ner boken gratis, i form av en PDF-fil, på denna länk.

(PS. Använd gärna #attraktivakommuner om du refererar till boken.)

Reaktioner på boken

Här kommer jag att publicera din och andras reaktioner på boken. Hör gärna av dig med dina synpunkter!

”Redan efter 3 sidor fattar jag att den här snubben har fattat något. Det var roligt att se!”
Stig-Björn Ljunggren

”I boken Attraktiva kommuner undersöks vilka faktorer som påverkar varför vissa kommuner är bättre än andra att attrahera medborgare och investerare med hjälp av statistik om landets 290 kommuner som visar på ett flertal tydliga och starka samband mellan attraktivitet och strukturella förhållanden. Boken är angelägen, övertygande, lättläst och underhållande och förtjänar att läsas av alla som arbetar på olika sätt med samhällsplanering på kommunal och regional nivå.”
Stefan Tengblad, Professor i företagsekonomi
Högskolan i Skövde

”Har just börja läsa ditt epos och hoppas och tror att det får den spridning det förtjänar. Här finns så mycket att ta fasta på i kommunernas planering och fortsatta utveckling.”
Roland Gustafsson, Perpend AB

”Fantastiskt intressant – och det känns som att denna skrift går hand i hand med den föreläsning du höll på konferensen ”Attraktiv näringslivskommun” 2013. Bra jobbat!”
Frida Torsein, Älvdalens kommun

”Nu har jag läst boken med stor behållning – du skriver mycket bra och om en viktig iakttagelse.”
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska

Om arbetet med boken

Nedan kan du läsa om arbetet med att ta fram boken. Ännu så länge finns det inte så mycket material men min förhoppning är att kunna komplettera med mer efter hand.

Ny upplaga – nytt kapitel

Under hösten 2015 har jag allt mer insett att jag behöver komplettera boken med ett kapitel om hur låga huspriser påverkar förutsättningarna för inflyttning och byggande. Det visade sig nämligen att många tror att det är enbart positivt med låga huspriser i en kommun.

Hur skall boken spridas?

Den största, eller kanske näst största, utmaningen med att skriva och ge ut en bok är att få den spridd och läst.

Under arbetet med den här boken har jag haft kontakt med flera olika förlag och andra organisationer för att se om det fanns någon lämplig samarbetspartner. Tyvärr hittade jag ingen lämplig aktör, och eftersom tiden rann iväg, så tyckte jag att det var lika bra att sprida boken elektroniskt som en pdf-fil.

Eftersom jag är övertygad om att debatten blir klokare och har större chans att leda till positiva slutsatser när den kompletteras av ”fakta i målet” så hoppas jag att du vill hjälpa mig att sprida kunskap om boken till alla som skulle kunna ha glädje av att läsa den.

Vi kommer att trycka upp en mindre upplaga. Om du är intresserad av en tryckt version får du gärna höra av dig!

Vilket omslag skall boken ha?

Nedan ser du de tre finalisterna till bokomslag. Vilket tycker du är bäst lämpat att både väcka uppmärksamhet, etsa sig fast i betraktarens minne och signalera att detta är en seriös och kunnig bok i frågan?

Attraktiva kommuner v3A Attraktiva kommuner v3B Attraktiva kommuner v3C

Vilket omslag ger bäst signaler? Efter att antal kloka personer i min omgivning fått ge sina, minst sagt, motstridiga signaler blev resultatet att jag valde att gå på alternativ två, det utan ko och utan stationshus. Anledningen var helt enkelt att de två andra på olika sätt kunde stå i vägen för själva boktiteln.

Per_omslag_3_baksida 1   Per_omslag_3_baksida 2
Per_omslag_3_baksida 3   Per_omslag_3_baksida 4

Även när det gällde baksidan provade vi några olika versioner, se ovan. Den vi till slut fastnade för är alternativ nummer tre, enkel, ren, tydlig. I den version av boken som du kan ladda ner finns motsvarande text men som bilaga 3. Denna designade baksida är f.a. avsedd för ev. tryckning.

Historiken

Nedan ser du de tidigare förslagen till omslag.
Attraktiva kommuner v1
Detta var första förslaget som på många sätt är alldeles utmärkt förutom att jag kände att det signalerade allt för mycket glesbygdselände (Norrland, övergivna bruk, tomma vägar…).
Per_omslag version 2A Per_omslag version 2B Per_omslag version 2C N+R favvo Per_omslag version 2D

Här är version två i fyra olika varianter. Här finns både stad (rock-konsert) och land (sjö, båt, fiske och skogskant) närvarande. Tyvärr kunde man missa att det var en bild från en rock-konsert och i stället tolka det som en skogsbrand och därmed som hotfullt.