Bra info

Bra info

På denna sida lägger vi till mera info efter hand. Just ni finns det information om arbetet med inflyttning, hur man hanterar bluffakturor och vad man måste göra om man vill stänga av Storgatan av någon anledning. Mer information kommer efter hand.

Du får också tillgång till en hel del bra information om du prenumerera på Fokus Herrljungas nyhetsbrev, anmälan här till höger!

Vi rekommenderar även Fokus Herrljungas blogg, se flik ovan, där vi publicerar information nu och då.

Hur öka inflyttningen till Herrljunga?

Bobygget S Horsby B Byhuset 2015-07-01
Ett samhälle utan barn och unga har redan börjat dö. Att Herrljunga kommun i stort sett har lika många innevånare idag som för ett antal år sedan kan invagga oss i falsk trygghet. Verkligheten är den att vi håller på att bli en kommun med allt färre barn och unga. Om vi inget gör kommer utvecklingen att accelerera och vi kan göra om hela kommunen till Trygghetsboende om ett antal år.

Om vi, å andra sidan, lyckas vända befolkningsutvecklingen kan vi se fram mot ett antal goda effekter:

 • Ökade skatteintäkter.
 • Ökat elevunderlag för nedläggningshotade skolor.
 • Ökat kundunderlag, bättre utbud och längre öppettider för handel och service.
 • Nya människor med nya kunskaper och värdefulla erfarenheter.
 • Nya kontakter med andra delar av Sverige och världen genom de som flyttar hit.
 • Ungdomar som har studerat kommer tillbaka med attraktiva kunska- per.

Med början 2007 har undertecknad arbetat med att på olika sätt stödja kommunens arbete med att hitta vägar att öka antalet invånare. Nedan beskrivs några av de viktigaste stegen i det arbetet. Du kan även ladda ner några av de viktigaste rapporterna som vi tagit fram.

Herrljungas vision: Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa!

Våga vilja växa
Med start hösten 2007 och under hela 2008 arbetade kommunens förtroendevalda med att ta fram en vision för vår kommuns framtida utveckling. Visionen beslutades enhälligt i kommunstyrelsen i januari 2009 och i kommunstyrelsen i februari 2009.

Visionsrapporten finns i två versioner, en mer fullständig (här) och mer designad och lättillgänglig (här).

ION – Inflyttare och Nybyggare

Efter ett omfattande arbete, egna undersökningar, genomläsning av andras, möten med människor runt om i hela kommunen och utanför, etc., togs två rapporter fram som sammanfattar utmaningarna för vår kommun:

ION-Handlingsplan (länk) som beskriver hur Herrljunga kommun kan agera för att vända utvecklingen.

ION-Fakta (länk) som sammanställer de viktigaste undersökningarna och analyserna som vi gjort/samlat in under arbetet.

Ett annat resultat av arbetet är projektet ”Upprop Herrljunga” (länk) som delvis finansieras av Leader Sjuhärad. Här arbetar vi för att sprida kunskap och framför allt engagemang för arbetet med ökad inflyttning till vår kommun.

Vill du hyra lokal i vår kommun?

Uthyrningslokaler 2015 v06 Framsidor
För andra gången har vi på Fokus Herrljunga ställt samman alla (som har kunnat hitta) lokaler som du som företagare eller privatperson kan hyra för möten, fester,  konferenser etc. Som alltid med denna typ av sammanställningar så hinner mycket ändra sig men vi tror att du ändå får en ganska god bild av alla de fantastiska alternativ som finns i vår vackra kommun. Sammanställningen finns i två versioner, en utan bilder som tar mindre plats (länk) och en med bilder (länk).

Rättningar och ändringar anmäls till Kristina på info@fokusherrljunga.se

Hur hantera bluffakturor?

Databrott
Här finner du information från Polisen om hur du hanterar bluffakturor. Du kan även följa Polisens arbete mot bluffakturor på deras Facebook-sida på denna länk.

Svensk handel har en lista på blufföretag (men de senaste har kanske inte dykt upp där ännu) på denna länk.

Du kan kolla upp telefonnummer som du misstänker på missatsamtal.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur ”.se” har tagit fram denna information!

Du kan kan också läsa min egen sammanställning av hur ett av dessa skurkföretag, Telephon Sverige AB, har agerat och hur lite de olika myndigheterna gör för att stoppa verksamheten. Ladda ner rapporten på denna länk: Sammanställning Telephon Sverige AB v06.

Även LRF har tagit upp frågan i en nyskriven rapport, se denna länk!

En motion har lämnats in av två riksdagsmän, se denna länk!

Vill du stänga av Storgatan?

Har du planer på att stänga Storgatan, t.ex. för en julmarknad, en ”Vårglädjedag” eller av annat skäl så krävs det två saker:

 1. Tillstånd från Polisen.
 2. Information till ansvarig person på kommunen (när detta skrivs i mars 2015 Urban Ericsson).

För att underlätta punkt två så kan du använda dig av ”blanketten” som finns bakom länken nedan. Du fyller i blanketten och sänder den till Urban (urban.ericsson@admin.herrljunga.se) efter att du ansökt om tillstånd hos polisen.

Materiel för att stänga av Storgatan lämnas ut genom någon av nedanstående personer (gäller mars 2015):

 • Per Palmén, Pers Maskinservice
 • Magnus Svedberg, NCC
 • Jimmy Kåryd, Kommunen, arbetsmarknadsenhet
 • Bo Persson, Kommunen, tekniska kontoret

Arbetskraft för in- och utlämning bekostas av sökanden (faktura kommer att skickas).

Lycka till med ditt arrangemang!

Här har du pdf-blanketten: Ansökan om att stänga av Storgatan.