Kategori: Omvärld och framtid

Kan solel komma snabbare än vi tror?

Lika lätt som det är att göra bra affärer när marknaden växer stadigt lika svårt är det när marknaden minskar stadigt (författaren kallar detta ”negative network effects”). Författaren börjar med problemen för Posten i USA som framför allt beror på att allt fler hanterar betalningar via nätet istället för via brev. Den fråga som dock…

av Carl-Olov Holmström 31 mars, 2016 Av