Herrljunga Industristiftelse

Herrljunga Industristiftelse

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler är Herrljunga kommuns serviceorgan för att hjälpa industri i kommunen med ändamålsenliga lokaler.

I början av 60-talet byggdes det första industrihotellet på Altorps industriområde och sedan dess har det byggts åtskilliga industrilokaler genom stiftelsens försorg.

Stiftelsen arbetar både med lokaler som hyrs och som hyrköps. Hyrköpet innebär att, efter ett antal år som bestämts när kontraktet skrivs, lokalen så småningom tillfaller företaget. Hyran sätts efter de verkliga kostnaderna som stiftelsen har för fastigheten och inkluderar då också en viss amortering på lånen. Företaget kan givetvis när som helst under kontraktstiden friköpa lokalen till det så kallade återköpsvärdet.

Alla företag verksamma i, eller på väg att etablera sig inom Herrljunga kommun, är välkomna att ta kontakt med oss för hjälp med lokalfrågan.

Vi som arbetar med Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler är politiskt verksamma personer från de flesta partier. Målsättningen är att gemensamt arbeta för att stödja och underlätta för kommunens näringsliv. Det som är bra för företag verksamma inom kommunen är naturligtvis också bra för Herrljunga kommun!

Du når Herrljunga Industristiftelse genom dess ordförande Bengt Ottosson, 0703 – 31 30 62, eivor.ottosson@telia.com eller genom Fokus Herrljunga.