Jubileumsmässan 2016

Jubileumsmässan 2016

logga jubileumsmässan 2016

I helgen firade Företagarna i Herrljunga sina 100 år med en riktig Jubileums- mässa. Massor av utställare, varenda kvadratmeter var fylld, massor av besökare och massor av kul aktiviteter.

Det samlade intrycket från såväl besökare som utställare var att det var en fantastisk mässa, härlig stämning, massor av människor att prata med, intressanta montrar, massor av olika tävlingar och andra aktiviteter och som höjdpunkten en riktigt galamiddag. Tack alla som varit med och bidragit, utställare, skolan, arrangörer och inte minst alla besökare!

Nu dröjer det hela fem år till nästa gång – men håll ut! Fem år går fort!

Varma hälsningar från mässteamet genom
Per

PS.
Om du var med och ställde ut så ta chansen att lämna dina synpunkter och tankar i den enkät som gick ut i måndags. Vi behöver alla dina synpunkter, både positiva och negativa, för att göra en ännu bättre mässa nästa gång.
DS.

MÄSSFAKTA
Antal besökare: cirka 2 500 (2011 var det mellan 1600 och 2000 st)
Antal utställare: cirka 75 (något fler än 2011)
Läs mer om mässan finns på Facebook här!

Bakgrund

För 100 år sedan grundades föreningen för företagare i Herrljunga kommun. För 95 år sedan hölls första mässan för företagare. I år firade vi 100-årsjubileum med en mässa som var värdig kommunen med Västra Götalands bäst växande företagsamhet.

Program för mässdagarna

Alla tider är cirkatider.

Fredag

16.00 Mässan öppnar
17.00 Musikskolan
17.30 Invigning
17.45 Ingemar Fredriksson presenterar Jubileumsboken
19.00 Mässan stänger

Lördag

11.00 Mässan öppnar
12.00 The Memphis Band
14.00 Modevisning
16.00 Gunhild Carling Family Band (länk)
17.00 Mässan stänger

Söndag

10.00 Ekumenisk Gudstjänst
11.00 Mässan öppnar
11.30 Damkör från Litauen
13.00 Emma Käck med band
15.00 Mässan stänger

Diverse överraskningar från scenen utlovas. Reservation för ändringar.

Mässan en mötesplats

Under mässan kommer:

  • Kommuninvånare att lära känna företagen i kommunen.
  • Skoleleverna att lära känna företagen och få en bild av vilka jobb de kan få i framtiden.
  • Företagen att möta möjliga framtida rekryteringar (i samarbete med Arbetsförmedlingen).
  • Möjliga inflyttare att möta olika boendealternativ.
  • De som vill bygga/renovera möta byggföretag, fastighetsägare etc.
  • Och mycket mer!

Fakta och frågor om mässan

HÄR kan du (snart) läsa mer om mässan, montrar, öppettider, etc.

För frågor kontakta mässansvarig Jörgen Dahlquist, 070-561 94 20, jorgen@jdkonsult.nu

Historik

HÄR kan se (snart) bilder från tidigare mässor.

Anmälan – senast 15/3!

Anmälan är egentligen stängd men vi kan kanske ”kön” in någon mindre monter så om du vill vara med så tveka inte att kontakta oss!

Välkommen med Er anmälan till Jubileumsmässan 2016! Mässan är öppen för företag, organisationer och föreningar i Herrljunga kommun med omnejd. Du kan ladda ner inbjudan här! (Om du får problem att ladda ner inbjudan kontakta mig, Per Florén, per@fokusherrljunga.se så mailar jag den!)

  • Fält markerade med * måste vara ifyllda!
  • Alla priser anges exklusive moms.
  • Du får ett svarsmail som bekräftelse på din anmälan.
  • Villkoren för mässan hittar du under anmälningsformuläret.KONTAKTUPPGIFTER

Företag/organisation*:
Kontaktperson*:
Telefon/mobil*:
Mail*:
Adress*:
Postnr*:
Postadress*:


UTSTÄLLNINGSYTA INOMHUS
Ordinarie montrar har ett djup på 3 meter.
Minsta yta för dessa montrar är 9 kvadratmeter.
Önskemål monteryta kvm á 700 kr
För nystartade företag och föreningar kommer vi att försöka erbjuda ett antal "micro-montrar". Markera nedan om du/ni är intresserade!
I varje monter ingår ett eluttag (230V, 10A) samt WiFi/trådlöst bredband.


UTSTÄLLNINGSYTA LEVABOMÄSSA
LevaBo-mässan hålls i ett stort tält på rinken
i direkt anslutning till mässhallen.
Ordinarie montrar har ett djup på 3 meter.
Minsta yta för dessa montrar är 9 kvadratmeter.
Önskemål monteryta kvm á 600 kr
Om 9 kvadratmeter är för mycket så dela gärna monter med ett eller flera andra företag!


MÖBLER
Bord á 65 kr:
Stol (ostoppad) á 15 kr:
Ståbord á 135 kr:
Matta á 70 kr/kvm:


UTSTÄLLNINGSYTA UTOMHUS
Önskemål monteryta utomhus: kvm
Minsta monteryta utomhus 25 kvm. Kostnad för monter utomhus: 25 kvm 3 000 kr, 50 kvm 5 000 kr och 100 kvm 7 000 kr.
Har du andra önskemål om utställningsyta utomhus skriv i textrutan längst ner i formuläret!


ENTRÉBILJETTER FÖRKÖP
1 – 10 biljetter á 32 kr:
Fler än 11 biljetter á 24 kr:


BILJETTER TILL GALAMIDDAGEN
Trerätters galamiddag med underhållning, prisutdelningar med mera.
Antal Galabiljetter á 560 kr:
Antal Avecbiljetter á 56 kr:


ÖVRIG INFORMATION
Har ni några planer som ni tycker att mässledningen bör känna till? Har ni annan information som mässledningen kan ha nytta av?:

 

Villkor

Betalningsvillkor

Monterhyran faktureras efter den 15 mars 2016 med 30 dagars betalningstid. Dröjsmålsränta debiteras vid betalning med 8 procent över gällande diskonto.

Tillträde till monter

Mässområdet är disponibelt en dag före mässöppning (21/4). Alla utställningsföremål ska vara monterade samt montrar och skyltar fullt klara senast klockan 12:00 öppningsdagen den 22 april. Inflyttning får inte ske innan monterhyran är betald.

Montern

I priset för montrar inomhus ingår fond- och sidoväggar. Övrig inredning, inklusive matta, bekostas av utställaren. I varje monter ingår också ett eluttag (230V 10A).

Utställare förbinder sig att hålla montern i gott skick och om så erfordras förbättra den på uppmaning av arrangören. Eventuella synpunkter på monterplatsen ska framföras i god tid innan mässan (se monterkarta här).

Överlåtelse av förhyrd plats är tillåten endast efter arrangörens medgivande.

Varor och tjänster

Endast sådant får utställas som överensstämmer med varor och tjänster som angivits på anmälan och som arrangören bedömer uppfylla rimliga kvalitetskrav. Utställda varor ska därutöver vara i överensstämmelse med statlig myndighet eller kontrollorgans bestämmelser i förekommande fall. Utställaren ansvarar ensam för att sådant godkännande finns och är skyldig att ersätta arrangören för eventuell uppkom- men skada. Utställaren får inte inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför sagda område.

Utställaren

Utställaren äger inte rätt att spela musik i montern eller demonstrera maskiner etc som stör omgivande monterinnehavare. Brandmyndigheternas och arrangörens bestämmelser angående brandsäkerhet etc ska följas.

Reklam utanför montern får inte spridas. Utställaren får inte utnyttja montern eller där driva verksamhet i strid mot Internationella handelskammarens grundregler för reklam, ej heller på monterplatsen störa andra utställare och besökare. All marknadsföring ska vara seriös och i överensstämmelse med gällande lagstiftning om marknadsföring. Utställaren medger att uppgifter om utställaren får lämnas till tredje man.

Försäkring /vakthållning

Arrangören svarar för allmän vakthållning, men påtar sig inget juridiskt ansvar för utställda varor, ej heller försäkring av dessa. Det åligger utställare att ombesörja och bekosta försäkring av sina utställda föremål. Skador på eller genom utställda föremål, samt på utställningsplats, regleras av utställaren. För att minska risken för inbrott under natten råder vi utställarna att inte lämna värdefulla saker i montrarna.

Arrangören ansvarar ej heller för felaktighet i mäss- tidning och annan information om mässan.

Säkerhet

Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens föreskrifter, samt de säkerhetsföreskrifter som myndighet eventuellt kan utfärda.

Utställarkort

Passerkort för utställare och medhjälpare vid mässan erhålles utan kostnad. Entré-biljetter kan köpas för kunder, personal och andra som utställaren önskar bjuda in.

Städning

Arrangören ansvarar för allmän renhållning. Det åligger utställaren att hålla rent på hyrt område.

Utflyttning

Alla utställningsföremål ska vara bortforslade från utställningsområdet senast
kl 13:00 måndagen den 25 april. Vid överträdelse av detta sker bortforsling genom arrangörens försorg på utställarens bekostnad och risk. Dessutom har arrangören rätt att fakturera bortforslingsavgift om minst 5 000 kronor.

Force Majeure

Skulle till följd av åtgärder från myndighets sida, strejk, lockout, brand eller annan härmed jämförlig händelse, eller inskränkning i el- eller vattenförsörjningen på grund av omständighet som arrangören inte råder över, då äger utställaren inte rätt att återfå monterhyra eller del av denna. Ej heller kan därpå grundas någon rätt till skadestånd.

Övrigt

Mässledningen står till tjänst med alla önskade upplysningar och kommer att göra allt för att underlätta ert deltagande på Jubileumsmässan i Herrljunga 2016.