Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler – ett lokalt engagemang

 

shi_logo

Vad kan vi hjälpa till med?

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler är Herrljunga kommuns serviceorgan för att hjälpa industri i kommunen med ändamålsenliga lokaler.

I början av 60-talet byggdes det första industrihotellet på Altorps industriområde och sedan dess har det byggts åtskilliga industrilokaler genom stiftelsens försorg.

Stiftelsen arbetar både med lokaler som hyrs och som hyrköps. Hyrköpet innebär att, efter ett antal år som bestämts när kontraktet skrivs, lokalen så småningom tillfaller företaget. Hyran sätts efter de  verkliga kostnaderna som stiftelsen har för fastigheten och inkluderar då också en viss amortering på lånen. Företaget kan givetvis när som helst under kontraktstiden friköpa lokalen till det så kallade återköpsvärdet. Alla företag verksamma i, eller på väg att etablera sig inom Herrljunga kommun, är välkomna att ta kontakt med oss för hjälp med lokalfrågan.

Vi som arbetar med Stiftelsen
Herrljunga Industrilokalers styrelse är politiskt verksamma personer från de flesta partier. Målsättningen är att gemensamt arbeta för att stödja och underlätta för kommunens näringsliv. Det som är bra för företag verksamma inom kommunen är naturligtvis också bra för Herrljunga kommun!

Kontakt

Bengt Ottosson, ordförande
0703 – 31 30 62 alt. 0513 – 230 62

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Box 31
524 21 Herrljunga

 

westpall_shi

“Den senaste investeringen som stiftelsen hjälpte till med var uppbyggnaden av flisvärmecentralen som idag gör det möjligt att försörja både Westpall och Gimranäs fastighet som gränsar till Westpall med värme.”
– Lennart Bergvall, tidigare Westpall AB numera AB Karl Hedin Emballage

strangbetong_shi

“Senast år 2007 färdigställde Stiftelsen en produktionshall med tillhörande personal- och servicebyggnad, total yta på 5600 kvm, som AB Strängbetong hyr av Stiftelsen.”
– Tomas Kling, fabrikschef  AB Strängbetong Herrljunga

ahlgrens_shi

“Stiftelsen var väldigt bra att ha och göra med. När väl beslutet var taget gick det med en rask takt till färdig byggnad. Vi hade en bra dialog med Bengt Ottosson under hela resan från början till slut.”
– Kenn Ahlgren, Bröderna Ahlgrens Marmorinredningar AB